Vi har ett nära samarbete med: Båstad Gräv & Schakt

Stensättning

Läggning av sten i torrbruk
Anlägga stengärde
Lägga marksten och natursten
Bygga trappor och murar

Trädgårdsskötsel

Gräsklippning
Rensa ogräs
Klippa häck
Beskärning

Markarbeten

Dränering
Schaktning
Grunder

Trädgårdsservice

Fälla träd
Plantering m.m.
Installera automover
Installera trädgårdsbelysning
Installera bevattningsautomatik 

Växthus

Schakta till grund
Gjuta/montera grund
Montera växthus
Lägga sten i och utanför växthus

Snickerier

Trädäck
Staket m.m.

Så här kommer ni i kontakt med oss

Micke Pålsson Trädgårdservice AB
Plommonvägen 18   269 37  BÅSTAD

 

Telefon: 0431-764 73
Mobil: 070-973 43 55
E-post: info@mickestradgard.se

 

     
 

Micke Pålsson Trädgårdservice AB, Plommonvägen 18, 269 37 Båstad
Telefon: 0431-764 73, Mobil: 070-973 43 55, E-post: info@mickestradgard.se