Vi har ett nära samarbete med: Båstad Gräv & Schakt

Stensättning

Läggning av sten i torrbruk
Anlägga stengärde
Lägga marksten och natursten
Bygga trappor och murar

Trädgårdsskötsel

Gräsklippning
Rensa ogräs
Klippa häck
Beskärning

Markarbeten

Dränering
Schaktning
Grunder

Trädgårdsservice

Fälla träd
Plantering m.m.
Installera automover
Installera trädgårdsbelysning
Installera bevattningsautomatik 

Växthus

Schakta till grund
Gjuta/montera grund
Montera växthus
Lägga sten i och utanför växthus

Snickerier

Trädäck
Staket m.m.

Underhållsfria ytor

Granit 30 30 med grå Romex fog

Granit 60 90 lagd i betong fogad med svart Romex

Granit romanum lagd i betong

Granit yta lagd i betong fogad med klinkerfog

Kalksten 60 60 lagd i betong fogad med klinkerfog

Oregelbunden skiffer lagd i betong fogad med grå Romex

Oregelbunden skiffer med svart romexfog

Romanum trappa lagd i betong fogad med betong

Betongsten

Betongsten 50 50 murad storgatstensmur

Betongsten Basic fas XL 63 42 Slottsmur

Betongsten Basic fas XL 63 42

Ny gatsten med 50 50 betong platta

Slottsmur svart

Slottssten 21 14

Natursten

Gatsten ny

Gatsten ny

Gatsten ny

Sliten gatsten lagd i cirkel

Sliten gatsten

Storgatsten och Romanum kalksten

Offentliga miljöer

Murad och putsad båt

Murad ås med kullersten fogad med Romexfog

Murad ås med kullersten fogad med Romexfog

Murad ås med kullersten fogad med Romexfog

Planteringar

Plantering med bevattnings automatik

Plantering med bevattnings automatik

Plantering med bevattnings automatik

Avancerad plantering med bevattning

Stengärdsgård

Kullerstens mur

Murad kullerstens mur med Sedum matta på

Sprängstens mur

Sprängstens mur

Sprängstens mur

Sprängstens mur

Micke Pålsson Trädgårdservice AB, Plommonvägen 18, 269 37 Båstad
Telefon: 0431-764 73, Mobil: 070-973 43 55, E-post: info@mickestradgard.se